ESV’s ramavtal med OpusCapita för statliga myndigheter

Viktig information till statliga myndigheter och dess kunder, leverantörer och beställare

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tecknat ett nytt statligt ramavtal med OpusCapita. Avtalet omfattar både e-faktura och pappersfaktura.

Från 1 november 2018 ska statliga myndigheter vara anslutna till det europeiska inköpsnätverket PEPPOL. Syftet är att standardisera och effektivisera elektroniska meddelanden, såsom fakturor och upphandlingsdokument, mellan affärsparter inom EU. Nordens ledande företag inom automatiserade ekonomitjänster, OpusCapita, har ett statligt ramavtal med Ekonomistyrningsverket, ESV, som gör det möjligt för statliga myndigheter och deras kunder och företag att enkelt ansluta sig till PEPPOL. - Vi är väldigt glada att ha ett nytt avtal på plats, säger Åsa Fröding, utredare på ESV. 

- Vi är stolta över att OpusCapita gör det möjligt för Sveriges offentliga förvaltning att digitalisera sig och helt gå över till e-faktura. Det är en spännande resa att göra tillsammans med ESV och andra statliga myndigheter, säger Matts Ek, Head of B2B onboardingprogram, OpusCapita Sverige.

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA GÅR I BRÄSCHEN FÖR E-FAKTURAN I SVERIGE

Det gör dem till den myndighet i Sverige med högst andel elektronisk fakturering. Långt före myndigheter som Migrationsverket (69 procent) och Försäkringskassan (55 procent). Södertörns högskola var bland de första myndigheterna att anpassa sig till det nya lagkravet på att samtliga myndigheter i Sverige endast ska ta emot elektroniska fakturor senast 2019. Läs hela artikeln här

Läs mer om dina fördelar med ramavtal med OpusCapita

Det här är fördelarna med Peppol

 1. Genom att ansluta din myndighet eller organisation till PEPPOLs nätverk minskar administrationen för att hantera pappersbaserade fakturor och andra dokument avsevärt.
 2. Anslutningen till PEPPOL skapar ett gemensamt flöde för alla meddelanden (fakturor, ordrar, ordersvar etcetera) med bara en kontakt för dig som företag eller myndighet.  

 3. Samtliga parter inom PEPPOL behöver förhålla sig till vissa standarder och ingångna ramavtal vilket skapar en naturlig kvalitétssäkring.

 4. E-handel är ett viktigt område för att effektivisera den offentliga sektorn och ger dessutom fördelar för de företag och myndigheter som antingen är leverantörer till offentlig sektor eller betalar fakturor från offentlig sektor.

 5. Hela Europa arbetar med detta och Sveriges nordiska grannar har redan infört lagkrav på elektronisk fakturering eller är i färd med att göra det.

 6. PEPPOL består av flera olika delar som gör elektronisk handel, inköp och upphandling mellan affärsparter inom nätverket enklare och säkrare.

 7. PEPPOL har satt gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen såsom bland annat prislista, order och faktura, vilket skapar en naturlig kvalitetssäkring och ökad spårbarhet.

 8. PEPPOL har gemensamma tekniska protokoll för elektronisk kommunikation och hur meddelanden överförs mellan affärsparter som är anslutna till PEPPOL och de operatörer som stödjer arbetet.

 9. PEPPOL har ett gemensamt register som gör det lätt att hitta affärsparter som är anslutna till nätverket. Där framgår på vilket sätt man kan arbeta med dem.

 10. PEPPOL har etablerat gemensamma regler för samverkan mellan affärsparter och deras respektive operatörer.

 11. PEPPOL är öppet för alla och är etablerat i hela Europa. Nätverket har fått störst spridning i Norden, men etablerar sig snabbt även i andra delar av Europa.

Lär mer, läs Frågor och svar om PEPPOL >>

PEPPOLs nätver

 

OpusCapitas PEPPOL-tjänster för statliga myndigheter

Detta är vad OpusCapita kan erbjuda dig som myndighet:

1: Elektronisk faktura över PEPPOL
PEPPOL har en meddelandestandard som stöder hela processen från förfrågan till leveransbekräftelse och faktura.

2: iPost
Ipost är en paketerad tjänst för utskrift, kuvertering och distribution av kundfaktura.

Övriga tjänster som OpusCapita erbjuder:

3: E-faktura via internetbank
Tjänsten elektronisk faktura (e-faktura) till internetbank är en aviseringtjänst som möjliggör för våra kunder att skicka avier till privatpersoner och företag elektronisk via de internetbanker som idag är anslutna till tjänsten. OpusCapitas kunder kan därmed i sin tur hantera sina kunders fakturor helt elektroniskt.

4: Fakturamottagning i PDF via e-post
Genom att ansluta sig till OpusCapitas tjänst för fakturamottagning i PDF via e-post, kan företaget eller organisationen få alla inkommande fakturor i en och samma kanal.

Ladda ner vår broschyr av OpusCapitas PEPPOL-tjänster för statliga myndigheter her >>

OpusCapitas PEPPOL-tjänster för kund, beställare eller leverantör

Detta är vad OpusCapita kan erbjuda dig som leverantör, kund eller order av statliga myndigheter

1: Skanning och leverantörsfaktura
OpusCapitas skanningstjänst hanterar olika typer av dokument. 

2: Fakturamottagning i PDF via e-post
Genom att ansluta sig till OpusCapitas tjänst för fakturamottagning i PDF via e-post, kan företaget eller organisationen få alla inkommande fakturor i en och samma kanal.

3: Elektronisk faktura över PEPPOL
Köpare och säljare identifieras och kopplas samman via ett register med särskilda id-nummer. 

Ladda ner vår broschyr av OpusCapitas PEPPOL-tjänster för statliga myndigheters kund, beställare eller leverantörr >>

 

Varför du ska välja OpusCapita som partner

Vi har de senaste 30 åren hjälpt tusentals organisationer, företag och myndigheter att omvandla finans, ekonomi- och dokumentprocesser från att skötas manuellt och vara pappersbaserade till att bli automatiserade och digitala. Att samarbeta med OpusCapita innebär att myndigheter, organisationer och företag kan tillgodogöra sig en multikanalslösning där OpusCapita både kan skicka och ta emot meddelanden i elektronisk såväl som i fysisk form.

Vår affär bygger fullt ut på integration i någon form. Oavsett om våra har behov av katalog-, inköps- eller fakturahantering kan vi leverera både systemet och integrationslösningen. Vi hanterar 600 miljoner transaktioner per år för mer än 8 000 kunder i fler än 100 länder i ett globalt ekosystem där köpare, leverantörer, banker och andra aktörer interagerar.

Multikanallösning

OpusCapita erbjuder en renodlad (EDI) B2B1 integrationstjänst för elektroniska meddelanden som är oberoende av filformat. Vi har lång erfarenhet av att ansvara för implementationen hos våra kunder. I tillägg till B2B integration erbjuder vi en multikanallösning som stöd till vår kund och dennes kunder och leverantörer att ingå elektroniska samarbeten. Vi kombinerar semielektroniska flöden med pappersbaserade för att stödja övergången till ett fullständigt elektroniskt flöde.

Enkel övergång från befintlig lösning

Förändringshastigheten idag är hög och att byta IT-system är alltid en utmaning. OpusCapita har djup kunskap och praktisk erfarenhet från mer än 20 år framgångsrik levereras av renodlade B2B Integrationslösningar samt P2P/O2C-lösningar2 till större organisationer. Vi förstår hur kombinationen av effektiva processer och tekniska lösningar snabbt förbättrar ett företags processer. Vidare innebär vår erfarenhet att vi kan hjälpa er att undvika göra samma misstag som andra gjort vid ett teknikskifte.

Teknik som är säker för framtiden

Våra föreslagna lösningar bygger till stor del på renodlade molntjänster som garanterar en enkel och bekymmersfri användning. Ni kommer kontinuerligt ha tillgång till den senaste programvaran och de mest aktuella tjänsterna för elektroniska meddelanden. Eftersom vårt svar också omfattar skanning av leverantörsfakturor samt utskrift, kuvertering och distribution av kundfakturor, riskerar ni inte onödiga investeringar i teknik och arbetskraft.

I framtiden finns inte pappersfakturorna kvar och vi kommer gå över helt till elektronisk fakturering och email och PDF-fakturor.

I tillägg har OpusCapita under de senaste åren arbetat framgångsrikt med både RPA- och ML-teknik5 internt i våra system och tjänster men även hos våra kunder.

Vi går en spännande digital framtid till mötes och vill gärna göra den resan tillsammans med er!

1 - B2B – Business to Business – är en förkortning för handel mellan företag.

2 – Purchase to Pay och Order to Cash – innebär hela processen från inköp till betalning och från förfrågan till betalning.

Kontakta OpusCapita idag för at få veta mer >>

Detta är vad du får genom det statliga ramavtal

 ESV har tecknat ramavtal med Opuscapita AB om operatörstjänst för distribution av kundfaktura. Ramavtalet omfattar distribution av Svefaktura 2.0 med eller utan PEPPOL-kuvert via PEPPOLs infrastruktur samt utskrift, distribution A-resp. B-post och distribution av pappersfakturor via postoperatör

Till er som myndighet finns en komplett lösning för att ansluta sig till PEPPOL och till att fortsätta er digitaliseringsresa. Avtalet är klart och ni kan börja avropa. Det går till på följande sett:

Myndigheten

 1. Utforma och skicka avropsförfrågan

 2. Förtydliga avropsförfrågan

 3. Ta emot avropssvar

 4. Utvärdera avropssvaret

 5. Utforma avropsavtal

 6. Teckna Avropsavtal

 

Skicka avropsförfrågan till OpusCapita genom att registrera dig i formuläret som du kan hitta här >>

Annat innehåll som kan vara intressant för dig: