Finance Morning

May 10, 2016 Grand Hotel i Stockholm, Sweden

Välkommen till Finance Morning

Hur ser det Europeiska ekonomiska läget ut idag och hur påverkar det svenskt näringsliv? Det är en fråga som är högst aktuell för dig som jobbar strategiskt inom ekonomi och finans inom svenskt näringsliv, en fråga som du antagligen ställer dig själv nästan varje dag. Under Affärsvärlden Finance Morning den 10 maj på Grand Hotel i Stockholm så kommer f.d. Finansminister Anders Borg ge oss en detaljerad uppdatering och värdefulla råd.

Ett annat område som påverkar alla organisationer just nu är digitaliseringen, vilket inte minst har en stor inverkan på dig i din roll på finansavdelningen. Digitaliseringen medför att de ansvarsområden som hamnar under ekonomi fortsätter att breddas och blir mer än enbart finansfunktioner. Hur hanterar din avdelning detta?

Robotik, maskininlärning och automatisering möjliggör effektivare finansprocesser för framtidens företag. För hela finansorganisationen innebär det krav på att förstå och förmå att ta till sig dessa teknologier. En annan viktigt fråga blir så klart hur du analyserar integrerade affärstjänster nu när fler tjänster blir digitala och analysen behöver gå tvärs över traditionella och digitala kanaler. Allt detta gör dig till en viktig nyckelspelare i det digitala förändringsarbetet.

Finance Morning är ett även unikt tillfälle att träffa andra som sitter med samma utmaningar som du vilket är väldigt givande och inspirerande.

Finance Morning är kostnadsfritt och riktar sig exklusivt till dig som arbetar på finans- och ekonomiavdelningar samt CEO och VD. Lunch och kaffe ingår.

››› Anmäl dig här

Program:

08.15 Registrering, frukost och kaffe

09.00 Moderator Patrik Sallner, CEO, OpusCapita Solutions hälsar välkommen och öppnar konferensen

09.10 Svenska företags utmaningar i den europeiska ekonomin

Världsekonomin genomgår stora förändringar. Tillväxtländerna tar allt större plats, även om utvecklingen i Kina är mer utmanande. Digitaliseringen och en snabbt teknisk utveckling förstärker omvandlingstrycket. I Europa är tillväxten trög i eurozonen.  De politiska riskerna har ökat pga Brexitomröstningen i Storbritannien och växande populism i många länder. Sverige har goda förutsättningar efter år av reformer och starka offentliga finanser, men utmaningarna är betydande.

Anders Borg, f.d. Sveriges Finansminister

10.00 Rundabordsdiskussion baserat på keynote anförandet

10.20 Kaffepaus

10.50 Att ställa om företaget till en digital framtid

Ta del av erfarenheterna från Max Hamburgerrestaurangers digitaliseringsresa. Lars Olsson berättar om digitaliseringen i stort och hur finansavdelnings arbete har påverkats och hur ekonomifunktionen blivit mer försäljningsnära genom att genom ökad analys av digitala flöden.

Lars Olsson, CFO och vice vd, Max Hamburgerrestauranger

11.15 Rundabordsdiskussioner – den digitala omvandlingen

11.35 Digital Transformation & Your Business Strategy

In a rapidly changing world, decision makers have to sync their business strategy with future societal change and the dynamics of human behavior. During this session we will deep dive into a selection of societal changes that will help you to reinvent your organisation for years to come. Digital transformation will be covered from two angles:

The impact on business: what are the business models of the future? What is the impact of new tech such as predictive analytics, automation and robotisation? What are the skill sets of the future?

The impact on human beings: how does the digital transformation change the way we interact, at home and at work? How does decision making change? And: who or what do we still trust in these uncertain times?

Thimon De Jong, Director, Whetston / strategic foresight

12.25 Moderator Patrik Sallner, CEO, OpusCapita Solutions avrundar konferensen

12.30 Lunch