ORDER TO CASH PROCESS  

FRIGÖR DITT RÖRELSEKAPITAL

En förbättring av din process för order-to-cash (O2C) får dramatiska effekter på rörelsekapitalet. När mängden sena betalningar ökar runt om i Europa, kämpar företag allt mer med att hantera förfallna fakturor och säkerställa effektiva indrivningsprocesser.
Genom smart automatisering kan du få en effektiv process som på kort eller nästan ingen tid förvandlar en säljorder till en betald faktura. Detta kan dessutom ske samtidigt som kundtillfredsställelsen fortsätter att vara hög. Läs mer ›

DETTA ÄR VAD VI GÖR

Med oss kan du hantera hela processen från början till slut. Vi stöder integration och förändring i din organisations alla grenar och enheter. Och vi kan förbättra operativa och strategiska processer på alla nivåer i din verksamhet. 

› Order Management

› Sales Invoicing

› Account Receivables and Cash Management

› Collection management